Ładowanie…

Wojciech Montwiłł

psychoterapia Kołobrzeg, Koszalin
kontakt

Polityka prywatności i RODO

Co to jest plik „Cookie”?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookie?

Pliki „cookie” używane na stronie internetowej umożliwiają mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia  skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics  – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:

  • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox:

Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

Dla przeglądarki Google Chrome:

Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

  1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

1. Źródłem prawa jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem jest SADHANA Wojciech Montwiłł z siedzibą przy ul. ppor. E. Łopuskiego 23 lok. 304, 78-100 Kołobrzeg, REGON 321558587.

3. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@psychoterapia.kolobrzeg.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy świadczenia usługi psychoterapii. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
W przypadku żądania faktury za wykonaną usługę, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dodatkowo, niektóre dane mogą być przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę w ściśle określonym celu.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach księgowych na potrzeby wystawienia faktury za wykonaną usługę, jeśli zgłosił Pan/Pani takie żądanie, a także w celach superwizyjnych w sposób niepozwalający zidentyfikować Pani/Pana osoby.

6. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od chwili zakończenia wykonywania usługi.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
fax 22 531 03 01, infolinia 606 950 000 

8. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem profilowania lub automatycznego przetwarzania.