Ładowanie…

Wojciech Montwiłł

psychoterapia Kołobrzeg, Koszalin
kontakt

jak zacząć

Jeśli chcesz umówić się na konsultację lub rozpocząć terapię, zadzwoń do mnie (tel. 507 404 590), aby uzgodnić miejsce i termin spotkania.

Konsultacje to jedno lub kilka spotkań, których celem jest rozeznanie w sytuacji zgłaszającej się osoby i wskazanie możliwych rozwiązań. W ramach konsultacji możliwe jest m.in. uzgodnienie pracy psychoterapeutycznej w formie terapii krótkoterminowej, długoterminowej – indywidualnej lub dla par.

Psychoterapia krótkoterminowa to forma pracy z osobą, która znalazła się w szczególnej sytuacji życiowej lub dąży do uporania się z wybranym konkretnym problemem, na przykład utratą pracy. Terapeuta ułatwia nazwanie, uporządkowanie, zrozumienie, podjęcie konkretnej decyzji. Ta forma terapii opiera się na regularnych cotygodniowych sesjach zazwyczaj przez 3-6 miesięcy.

Psychoterapia długoterminowa to pogłębiona praca. Opiera się m. in. na dążeniu do zrozumienia swoich uczuć, lęków, frustracji, potrzeb, wyborów, które leżą u podstaw takiej a nie innej sytuacji życiowej. Przykładowo, rozwód może stać się punktem wyjścia do pogłębionej refleksji na temat własnych trudności w budowaniu pełnej, szczęśliwej, długotrwałej relacji. Psychoterapia długoterminowa sprzyja dążeniu do ogólnej poprawy jakości własnego życia. Odbywa się w formie regularnych cotygodniowych sesji przez okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Sesja indywidualna trwa 50 minut i odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, w stałym miejscu i stałej, uzgodnionej wcześniej porze. Sesje dla par trwają 60 minut.